Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äntligen öppet nät


I september 2017 påbörjades det tekniska arbetet med övergång till ett s.k. ”Öppet Nät” genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius. Arbetet kommer att pågå mellan september 2017 till januari 2018 och berör leveransen av tv och bredband till våra fastigheter.

Vad innebär ett öppet nät för mig som hyresgäst?
Kommunikationsoperatören Zitius kommer att hantera hela tv- och bredbandsutbudet för våra fastigheter i det ”öppna nätet”, via en och samma portal som heter Zmarket.

Förändringen kommer att föra med sig ökad kvalitet, valfrihet och datahastighet. Det ”öppna nätet” levereras genom fiber fram till det nätverksuttag som redan finns i din lägenhet.

Vill du ha kvar det utbud och tjänster som du redan har så behöver du inte göra någonting, eller så har du möjligheten att fritt välja i ett brett utbud av tv- och bredbandstjänster i det öppna nätet. Dessa får du tillgång till genom portalen molndalsbostader.zmarket.se

Vad händer med kabel-tv nätet?
Om du bor i en fastighet som har kabel-tv nät genom ComHem, vill vi informera om att ingen förändring sker i år. Vi återkommer med mer information i början av 2018 gällande förändring av kabel-tv nätet.

Vad händer fram till själva lanseringen i december 2017?
Under tiden för arbetet kan det förekomma vissa störningar i form av korta avbrott i nätet både för tv och Internet. En del utrustning behöver bytas och omkopplingar behöver ske. Vi hoppas att du har överseende med detta. Ditt nuvarande utbud kommer i övrigt att fungera som vanligt.

Mediaomvandlare
I vissa lägenheter behöver vi byta ut den så kallade medieomvandlaren, som fördelar tv och bredband. Det här arbetet kommer att påbörjas redan i höst. Om vi behöver göra ett byte i din lägenhet så kommer du att bli kontaktad inför att en tekniker kommer och genomför bytet. Dina befintliga tjänster kommer inte att påverkas av detta.

Vad är nästa steg?
Mer information kommer från vår kommunikationsoperatör Zitius i god tid innan lansering, med ytterligare förklaring om vad som ska ske och hur bytet går till.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Roger Gordon, telefon 031- 720 84 40 eller e-post.

Nätavbrott 20 september
Observera att ett nätavbrott kommer att ske den 20 september mellan 10.00-11.00. Läs mer.